Contoh Gymnospermae

Table of Contents

Contoh Gymnospermae

Contoh Gymnospermae

  • Cycadinae

Untuk kelas ini hanya mempunyai habitus seperti pohon palem tumbuhan angiospermae. Batang berkayu percabangan batang ialah roset dan mempunyai daun menyirip. Tergolong ke dalam tumbuhan dieoceous.

Contoh :

Dari kelas ini ialah Cycas rumphii atau dikenal sebagai pakis haji atau akar bunga karang yang sering dimanfaatkan sebagai tanaman hias.


  • Gnetinae

Gnetinae mempunyai habitus berupa perdu atau pohon. Batang berkayu dan merupakan tumbuhan dieoceous ( tumbuhan berumah dua ).

Contoh :

Dari kelas ini ialah Gnetum gnemon ( melinjo / tangkil ) yang sering dimanfaatkan sebagai bahan sayuran.


  • Ginkgotinae

Dari kelas ini mempunyai habitus berupa semak batang dan akar berkayu ( berkambium ) dan mempunyai daun berbentuk seperti kipas berwarna keemasan. Kelas ini hanya mempunyai Ginkgo sebagai satu-satunya spesies yang tersisa Ginkgo biloba ialah tanaman asli tiongkok yang dimanfaatkan sebagai bahan obat.


  • Coniferae

Dari kelas ini mempunyai spesies yang paling banyak pada kelompok tumbuhan berbiji terbuka. Kelompok coniferae disebut juga sebagai tumbuhan konifer ialah kelompok tumbuhan yang mempunyai organ reproduksi berupa konus ( coniferae = conus ( kerucut ) + ferre ( membawa ) yakni organ reproduksi yang mempunyai bentuk seperti sisik. Pada tumbuhan konifer ini disebut juga tumbuhan evergreen atau tumbuhan yang selalu hijau.

Contoh :

Tumbuhan konifer ialah pinus ( Pinus merkusi ), cemara ( Araucaria sp ), dammar ( Agathis alba ).


Salah satu contoh Progymnospermae adalah tipe Aneurophyton yang hidup pada jaman Devon, sudah menunjukkan system percabangan tiga dimensi dengan stelenya yang bertipe protostele. Contoh lainnya adalah tipe Archaeopteris yang juga hidup di jaman Devon.


Kelompok ini dianggap lebih maju karena sudah menunjukkan adanya system percabangan lateral yang memipih pada satu bidang dan sudah mempunyai struktur yang dianggap sebagai daun. Batangnya mempunyai stele yang bertipe eustele yang menunjukkan adanya kekerabatan dengan tumbuhan berbiji yang sekarang.


Baca Juga :